Akreditovaný kurz

Nauč sa remeslo za tri dni. Komplexne, do hĺbky, jasne, prehľadne. Spoznaj postupy, triky a techniky, ktoré sme zdokonaľovali 20 rokov.

Pre koho?

  • Je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú s tetovaním žiadnu skúsenosť, ale veľmi veľa získajú aj pokročilí tatéri.
  • Je vhodný pre tých, ktorí chcú začať vykonávať toto krásne umenie oficiálne podľa aktuálnych právnych predpisov.
  • Chcú ušetriť finančné prostriedky.
  • Je vhodný pre každého – nemusíte mať umelecké schopnosti, stačí len chcieť učiť sa a rozvíjať.
  • Na kurz nepotrebujete mať žiadne tetovacie vybavenie, všetko je k dispozícii.

Program kurzu

1. deň kurzu

Základné podmienky pre zriadenie tetovacieho ateliéru

Účastník bude oboznámený so všetkými aktuálnymi predpismi, ktoré podmieňujú schválenie priestorov prevádzky tetovacieho ateliéru, a to v oblasti legislatívy, výberu vhodného umiestnenia, hygieny, technického vybavenia tetovacieho ateliéru, vypracovania prevádzkového poriadku, dotknutých úradov a reklamy. Na základe našich skúseností pri otváraní viacerých tetovacích ateliérov budú získané informácie slúžiť účastníkovi seminára na rýchle zriadenie a schválenie priestorov, a tým sa výrazne ušetria finančné náklady spojené s platbou za prenájom.

Teória tetovania

Naučíte sa  originálne techniky, ktoré zrýchľujú samotnú prácu, skracujú dobu osvojenia si zručnosti a predchádzajú zdravotným komplikáciám. Teoretické základy budú obsahovať poznatky o funkcii a anatómii kože, hygiene na pracovisku a pri samotnej činnosti tetovanie, možné riziká a komplikácie, starostlivosť o tetovanie, rozdelenie tetovacích strojov a ihiel podľa spôsobu použitia, farby, pracovné nástroje a pomôcky.

2. deň kurzu

Praktické cvičenie na umelej koži technikou prenosu skúsenosti na účastníka.

Všetky tetovacie techniky ako linkovanie, prechodové tieňovania širokými a guľatými ihlami, vyplňovanie širokými ihlami, bodkované tieňovanie. Možnosť skúšať rôzne stroje a technológie…

Termíny akreditovaných kurzov:
Cena: 930 Eur

  • akreditovaný kurz: 05. 06. – 07. 06. 2023
  • akreditovaný kurz: 12. 06. – 14. 06. 2023
  • akreditovaný kurz: 04. 07. – 06. 07. 2023
  • akreditovaný kurz: 11. 07. – 13. 07. 2023

Po ukončení kurzu získate

  • Akreditované osvedčenie o získanom vzdelaní a spôsobilosti v umeleckom ozdobnom tetovaní.

Keď chceš byť dobrý musíš byť najlepší. Keď chceš byť najlepší, musíš byť jediný. Keď chceš byť jediný, musíš byť sám sebou.